Qual a diferença entre carga nominal e “carga real”?

Carga nominal refere-se ao peso (kgf) da carga a ser movimentada.
Carga real, considera a carga nominal e a respectiva força de gravidade incidente.